Mva. og vektavgift på elbiler fra 2023

6. oktober 2022 presenterte regjeringen forslag til statsbudsjett, med gjennomslag for at fritaket for mva. for elbiler fjernes på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Samtidig ble det foreslått en vektavgift på kr 12,50 per kilo, på all vekt over 500 kilo. Dette er nå vedtatt, og ordningen tro i kraft fra januar 2023. Våre priser er inkludert både vektavgift og mva. hvor dette inntreffer.

Slik fungerer endringen i praksis

Fritaket for mva. for elbiler er fjernet på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Det betyr at biler som koster under 500 000 kroner vil fortsette med fullt mva-fritak.

For biler som koster over 500 000 kroner legges 25 prosent på beløpet som overstiger 500 000 kroner. Det betyr at dersom du kjøper en bil til 550 000 kroner, må du betale mva. for kun det overskytende beløpet på 50 000 kroner. Samtidig tilkommer en vektavgift på kr 12,50 per kilo, på all vekt over 500 kilo.

Regneeksempel for mva.:
Hvis vi bruker eksempelet over med kjøpspris på 550.000,- ser regnestykket slik ut:

550.000,- (kjøpspris) – 500.000,- (fritatt sum) = 50.000,- (beløpet det må betales mva. for)
50.000,- (beløpet det må betales mva. for) x 1,25 (25% mva.) = 62.500,-
Det gir en økning i bilpris på 12.500,- og en totalsum på 562.500,-

Mva. og vektavgift på elbiler fra januar 2023

Endringen tro i kraft januar 2023. Det betyr at alle biler som leveres fra dette tidspunktet får mva-påslag og vektavgift, uavhengig av når de er bestilt. Våre priser er inkludert både vektavgift og mva. hvor dette inntreffer.