• Ansatte i Mercedes-Benz Norge, Bertel O. Steen, sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne turen/konkurransen.

• Deltakeren må ha fylt 18 år innen konkurransedeltakelse og inneha førerkort klasse B.

• Alle deltakere må delta under eget navn, på vegne av seg selv. Mercedes-Benz Norge forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien utleveres. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

• Vinnerens navn, bilde og stemme kan brukes i markedsføring av Mercedes-Benz Norge, i interne og eksterne kanaler, betalte og ubetalte. Vinneren forplikter seg til å dokumentere reisen gjennom foto, film og tekst, og gir samtidig Mercedes-Benz Norge retten til å bruke materiellet i Norge, i interne og eksterne kanaler, betalte og ubetalte. Mercedes-Benz Norge har også rett til å bearbeide tekst, foto og film som vi har mottatt fra deltaker. Gjennom deltakelse i konkurransen godkjenner deltaker bruksrettighetene over.

• Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelse, eller det uomtvistelig er avtalt, er Mercedes-Benz Norge ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien. Dette gjelder for eksempel transport til avreisested, kost, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

• Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomiske kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner. Vinneren kan heller ikke endre reisefølget (hvilke personer som er med på tur) uten forutgående avklaring og godkjenning av Mercedes-Benz Norge.

• Mercedes-Benz Norge forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

• Mercedes-Benz Norge er ikke ansvarlig for reiseforsikring, og vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren(e) må selv tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

• Ved deltakelse i konkurransen hos Mercedes-Benz Norge, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutningene Mercedes-Benz Norge kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Mercedes-Benz Norge forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

• For å være med i trekningen må man fylle ut konkurranseskjemaet som beskrevet, og oppgi de opplysningene som etterspørres. Mercedes-Benz Norge vil kåre vinneren gjennom en jury som står fritt til å vekte og vurdere de opplysningene vi har mottatt, med den hensikt å sikre at vi finner vinnere som vil få en god opplevelse og som kan dokumentere den for oss på en god måte.

• Vinner(e) av konkurransen vil bli kontaktet i løpet av uke 27, 2020.

• Personopplysninger hentet inn i sammenheng med konkurransedeltakelse, skal kun benyttes til å kontakte evt. vinnere. Opplysningene vil bli slettet etter at konkurranseperioden er over.

• Premien er en Norgestur med en Mercedes-Benz EQC, og følger en reiserute definert av Mercedes-Benz Norge.

• Du må ta høyde for at premien kan være skattepliktig iht skatteloven.