Mobilo mobilitetsgaranti

Tar du regelmessig service hos et autorisert Mercedes-Benz verksted er du dekket av vår 24-timers mobilitetsgaranti. Dette betyr at så fremt det er mulig vil våre egne servicebiler rykke ut og sørge for at bilen din blir reparert på stedet, og du kommer deg fortest mulig videre. Dersom bilen har behov for besøk på verksted, blir den fraktet til nærmeste autoriserte Mercedes-Benz forhandler, mens du gis muligheten til å komme deg videre til bestemmelsesstedet. Det være seg ved hjelp av kostnadsfri erstatningsbil eller annen form for transport dersom det er mest hensiktsmessig.

Mobilo mobilitetsgaranti er standard for alle Mercedes-Benz personbiler med førstegangsregistrering fra 01.04.2008* samt for Viano med førstegangsregistrering fra 01.01.2012.

(for Viano registrert før denne dato gjelder MobilityGo). Mobilo er gyldig i inntil 30 år fra førstegangsregistrering**.

Med Mobilo får du rask og pålitelig hjelp underveis dersom uhellet skulle være ute. Dette gjelder blant annet havari eller starthjelp som kan fikses raskt på stedet av vår Mercedes-Benz Service24h eller av annet bilbergingsselskap som er godkjent av Mercedes-Benz. Dersom kjøretøyet ikke kan settes i kjørbar stand på stedet, dekker Mobilo både tauing av bilen til nærmeste Mercedes-Benz verksted og persontransport med taxi (inntil maks. EUR 65,-), tog eller fly. Skulle reparasjonen av bilen ta lengre tid, dekker Mobilo dessuten eventuelle nødvendige overnattingsutgifter i reparasjonstiden for fører og passasjerer, i maksimum tre netter per person.

Og sist, men ikke minst: De omfattende ytelsene som raskt og effektivt hjelper deg videre dersom noe uforutsett skjer, gjelder både ved havari/startproblemer og selvforskyldte småtabber (for eksempel nøkkeltap, drivstoff-/olje-/kjølevæskemangel, feiltanking) samt ved ulykker, hærverk eller tyveri av deler***.

Servicetelefon 24h: (+47) 67 90 83 00

Les mer om veihjelp og kontakt her.

* Nærmere informasjon om gyldighetsområdet.
For biler fra Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Tyrkia og Ukraina gjelder Mobilo i første omgang for Mercedes-Benz personbiler med førstegangsregistrering fra 01.07.2010 (unntatt Viano med førstegangsregistrering inntil 31.12.2011 og Vito) og for alle Vianoer med førstegangsregistrering fra 01.01.2012.

** Forutsatt at din bil oppfyller de gjeldende Mobilo-betingelsene.

***Reperasjon og deler betales av eier/forbruker.

Gjelder ikke ved grov uaktsomhet.

Mobilitetsgarantien gjelder ikke for biler som er førstegangsregistrert utenfor Europa.